Audyty

Oferujemy badania kondycji Twojego produktu. Tworzymy skrupulatne rejestry aktualnych punktów sprzedaży. Badamy status produktów konkurencyjnych. Weryfikujemy poprawność implementacji założonych działań marketingowych. Przeprowadzamy ocenę procedur kontrolnych.

Efektem naszych działań audytowych są raporty prezentujące aktualny stan bytności i żywotności produktu oraz precyzyjne koncepcje modyfikacji lub zmian strategii marketingowych pierwotnie obranych dla produktu, jeśli okażą nieefektywne.

Dostarczamy rozwiązania audytowe zarówno dla Kanału Nowoczesnego, jak i Rynku Tradycyjnego.

Przykładowe działania audytowe:

  • Audyty (weryfikacja) realizacji zadań dystrybucyjno-marchandisingowych własnych przedstawicieli klienta.
  • Weryfikacja dotrzymania umów przez sieć handlową.
  • Audyty dotrzymywania procedur wewnętrznych.
  • Badania ilościowe w punktach sprzedaży.
  • Badania ankietowe.
  • Ankietowa budowa baz danych konsumentów.
Get Adobe Flash player

Copyright SG Marketing 2012 ©
Wszelkie prawa zastrzeżono.

Projekt i wykonanie:
WEBMEDIO